Felles samling 2

23. mars var personalet ved de fire fylkesbibliotekene igjen samlet, denne gang til en endags gjennomgang av hva som kom ut av den første samlingen, og for å diskutere veien videre.

Samspillmodell – Hva -Hvordan – Hvem: presentasjon ved Tone Moseid

Denne gangen dreide gruppearbeidet seg om å finne konkrete samarbeidsområder for 2011 – 2014, og å se nærmere på hvordan dette kunne passe inn i samspillmodellen, basert på Sandas modell for interkommunalt samarbeid.


Hva er vi gode på, og hva vil vi?

En oppsummering fra gruppearbeidet på første samling viser at de fire fylkesbibliotekene sitter med en flott kompetanse. Gruppearbeidet resulterte også i en liste over hva deltakerne mente er de største utfordringene framover, og hva man ønsket å få til gjennom et styrket samarbeid. Nedenfor følger en liste over stikkord, i ikke-prioritert rekkefølge. Dette danner grunnlaget for anbefalingene i sluttrapporten, som vil foreligge rundt 1. juni.

Les resten av dette innlegget »