Hva er vi gode på, og hva vil vi?

En oppsummering fra gruppearbeidet på første samling viser at de fire fylkesbibliotekene sitter med en flott kompetanse. Gruppearbeidet resulterte også i en liste over hva deltakerne mente er de største utfordringene framover, og hva man ønsket å få til gjennom et styrket samarbeid. Nedenfor følger en liste over stikkord, i ikke-prioritert rekkefølge. Dette danner grunnlaget for anbefalingene i sluttrapporten, som vil foreligge rundt 1. juni.

Hva er vi gode på? (felles for flere)

           logistikk / transportordninger
           samsøk / medieutnyttelse / fjernlån
           litteraturformidling
           mobil bibliotektjeneste
           lesestimulering
           web
           planarbeid
           musikk
           kursing / konferanser
           ta i bruk nye medier
           sosiale medier og digitale tjenester
           kassering
           service

Akershus:

           biblioteksystemer
           kat & klass
           IKT-utvikling
           IKT-drift
           Bokbuss
           Litteraturformidling
           Arrangement
           web-utvikling
           egen samlingsutvikling
           musikk
           grunnskolebibliotek
           støttefunksjon
           barn
           goodwill hos eierne

Vestfold:

          samarbeid
          nasjonalt perspektiv
          barn
          bibliotekplan / planarbeid
          sosiale medier
          arrangement
          litteraturuka
          nettverk

Østfold:

          prosjektarbeid og -ledelse
          spill
          tverrsektorielt biblioteksamarbeid
          universell uforming
          kursvirksomhet
          informasjonskompetanse
          merkevarebygging, tjenestemarkedsføring
          fanger opp behov
          kildekritikk, referansearbeid
          formidling til barn
          sosiale medier
          ABM-perspektiv
          klassesett
          støttefunksjon
          tjenestemarkedsføring

Buskerud:

          sosiale medier
          formidling
          bibliotekkontakt
          nettverk
          dokumentasjon
          metodikk
          fri programvare
          støttefunksjon
          digitale tjenester
          arrangement
          spill
          statistikk
           medieoppmerksomhet

Hva er de største utfordringene?

          Synlighet
          politisk oppmerksomhet
          rolleforståelse
          faglig oppdatering
          bemanningssituasjonen
          økonomiske rammer
          nasjonale signaler
          økt tidspress
          oppgavene har lite ”wow-faktor”
          rekruttering til profesjonen
          lite dynamisk profesjonsutdanning
          finne ut hva det er fornuftig å samarbeide om?
          hvordan ta vare på ildsjelene? / Ivareta kreativitet
          opprettholde lokal forankring
          ulike interesser
          ulike politiske føringer
          ulike forventninger
          hvordan fordele ære og berømmelse?
          forskjellige (organisasjons)kulturer
          samarbeid vs konkurranse

Hva vil vi få til?

          forhandle samlet med ulike leverandører
          samarbeide om ”fjerndrift”, spesialisering
          utvikle kurs og konferanser (litteraturformidling, digitale verktøy, sosiale medier, innredning av bibliotek)
          være en ressurs både i og utenfor bibliotekverden
          leseutvikling : helhetlig, forpliktende lesestimuleringsplan 0 – 100 år
          forbedre bibliotektransport
          felles samsøk, biblioteksøk
          kulturutveksling, integrering, demokrati -> flyktningeandelen
          felles markedsføring, felles produkter
          nasjonale oppgaver (litteratursider)
          lederutvikling
          felles kompetanseløft
          nettverksgrupper, fagforum XO
          store arrangementer
          lesekompetanseplaner
          biblioteket som digital læringsarena
          kulturopplevelser, nasjonalt og nordisk
          større gjennomslagskraft
          attraktive samarbeidspartnere
          attraktive arbeidsgivere
          høy status, nasjonal utviklingsaktør
          samdriftsløsninger
          stordriftsfordeler

Gjennom å:

          samle spisskompetanse
          lære av hverandre
          samarbeidsfora
          synlighet
          felles kurs og konferanser
          synliggjøre bibliotekets samfunnsoppdrag: arena for demokrati og ytringsfrihet
          ansvar for regionens infrastruktur
          produktutvikling

Reklamer


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s