Regionbibliotek 1

Prosjektrapporten er nå ferdig, og presenterer en ny samspillmodell for fylkesbibliotek, basert på Sandas modell for interkommunalt samarbeid. Begrepene allianse og partnerskap bidrar til å gi samspillmodellen et tydeligere innhold.

Det anbefales at de fire fylkesbibliotekene inngår en skriftlig avtale, som formaliserer det etablerte samarbeidet. For å få fram det unike og nybrytende i en slik avtale, anbefales det å bruke Regionbibliotek 1 som navn på alliansen. Formålet med alliansen er å framstå som en synlig regional utviklingsaktør med stor gjennomslagskraft på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Målet er bedre tjenesteyting til bibliotekene i regionen. Det anbefales å bruke samarbeidsavtalen mellom Västmanland og Örebro i Sverige som utgangspunkt for avtalen.

Eksisterende samarbeidstiltak samles inn under alliansen, og presenteres som felles tiltak. Blant de mange ideene til nye samarbeidsprosjekt anbefales det å velge ut noen få, konkrete prosjekt som kan danne grunnlaget for en videre utvikling av samarbeidet allerede i 2011-2012:

  • Samarbeid om felles profilering og markedsføring av bibliotekene i de fire fylkene
  • Samarbeid om tilbud om studie i endringsledelse for bibliotekledere og andre aktuelle kandidater i de fire fylkene
  • Samarbeid om kurs i tjenestemarkedsføring for de bibliotekansatte i de fire fylkene
  • Samarbeid om en felles inngang til digitalt materiale for alle bibliotek i de fire fylkene
  • Planlegge en felles anbudsrunde for bibliotektransport i de fire fylkene

På lenger sikt bør det utredes muligheten for å etablere en mer formalisert regional bibliotekvirksomhet/organisasjon med beslutningsmyndighet. En slik organisering bør ha karakter av en stabil organisasjon. Dette krever en politisk prosess, med god forankring både hos eierne av fylkesbibliotekene og bibliotekene i regionen og deres eiere. Et slikt samarbeid bør ha karakter av et reelt partnerskap, der den nye organisasjonen har beslutningsmyndighet.

Les hele rapporten her.


Bibliotekdagene i Buskerud

Samspillmodell-prosjektet ble presentert på Bibliotekdagene 2011 i Buskerud, 10. mai. Der ble hovedpunktene i utkast til prosjektrapport presentert – her kan du ta en titt på Powerpointen som ble brukt i presentasjonen.


Motherhood and apple pie

Sitat Pilling & KennaI boken «Cooperation in action : collaborative intitiatives in the world of information» fra 2002 skriver Stella Pilling og Stephanie Kenna i innledningen hvor vanskelig det kan være å definere innholdet i begrepet biblioteksamarbeid. På samme måte som «motherhood and apple pie» blir det regnet som en God Ting. Vi snakker om biblioteksamarbeid i Norge også som om det er noe udiskutabelt og verdifullt, unntatt fra enhver debatt og ethvert kritisk spørsmål. Vi kan sammenlikne dette amerikanske begrepet med 17. mai og norske flagg, mors kjøttkaker og norsk langrennssport. Les resten av dette innlegget »